Gmina Telatyn otrzymała dofinansowanie na nowoczesne przedszkole

Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  Gmina Telatyn, w partnerstwie z Gminą Wojciechów  otrzymała dofinansowanie na działania w ramach projektu ,,Wesołe przedszkolaki”. Był to nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 Os Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Na liście rankingowej nasz wniosek znalazł się na 8 miejscu otrzymując 98 pkt., dofinansowanych zostało tylko 13 najwyżej ocenionych wniosków.

Cały projekt opiewa na kwotę 1 924 737,41 zł, Gmina Telatyn otrzyma na to zadanie 700 000,00zł.

Projekt ma charakter dwuletni. W ramach zadania przewidziano:

– utworzenie i funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci 3-4 letnich

– doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego (studia podyplomowa: pedagogika specjalna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz kursy: Metoda integracji sensorycznej, Rytmika, Artreterapia)

– rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z całego przedszkola (zajęcia logopedyczne, zajęcia sensoryczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia plastyczno-techniczne, robotyka i twórczość konstrukcyjna

– utworzenie placu zabaw do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu