Gmina Telatyn otrzyma 1 milion złotych na działania inwestycyjne!!!

Samorządy z terenu powiatu tomaszowskiego otrzymały łącznie 14 756 204zł. na  inwestycje. Jest to bezzwrotna pomoc dla samorządów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Telatyn w ramach tego dofinansowania otrzyma 1 milion złotych. Przedmiotowa inwestycja w naszej Gminie obejmie budowę nowego wielofunkcyjnego budynku parterowego, w którym siedzibę będzie miała Ochotnicza Straż Pożarna, lokalne Koło Gospodyń Wiejskich oraz stała wystawa poświęcona Fryderykowi Chopinowi i jego przyjacielowi Tytusowi Woyciechowskiemu. W ramach tych środków zaprojektowano również wykonanie utwardzenia ciągów komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi oraz oświetlenie i ogrodzenie terenu.

Wszystkim zaangażowanym w w/w projekt tj. Posłowi na Sejm RP panu Tomaszowi Zielińskiemu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy współuczestniczącym w tworzeniu wniosku składamy serdeczne podziękowanie.