Gmina otrzymała dofinansowanie na modernizację drogi

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego, w sprawie podziału w 2019 roku środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, dzięki szczególnemu staraniu Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego oraz Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 70.000,00zł – po raz pierwszy 100% wnioskowanej kwoty – na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Telatyn. Środki pochodzić będą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Całkowity koszt modernizacji wyniesie ponad 128.000,00zł, dofinansowanie z FOGR stanowić będzie ponad 54% ogólnego kosztu. Jest to największe dotychczas dofinansowanie otrzymane przez Gminę Telatyn z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.