Gmina otrzyma dofinansowanie na renowację pomnika

Dzięki szczególnym staraniom Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego oraz Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego Gmina Telatyn otrzymała deklarację potwierdzającą przyznanie dofinansowania na renowację i rewitalizację pomnika bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939 – 1945, który znajduje się w Telatynie. Środki finansowe pochodzić będą z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Zgoda na dofinansowanie – pismo wpłynęło do Urzędu Gminy dnia 4 lipca br.