Dzień Sołtysa w Gminie Telatyn

11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa. Święto to ma przede wszystkim na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi mieszkańców sołectwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z racji tego święta w gminach organizowane są spotkania, biesiady oraz liczne konkursy. Okolicznościowe spotkanie z sołtysami miało miejsce również w Gminie Telatyn. Z sołtysami spotkali się Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga, którzy podziękowali sołtysom za dotychczasową współpracę oraz złożyli im życzenia z racji obchodzonego święta. Z racji tego, spotkanie to odbyło się już po wyborach sołeckich Wójt Gminy podziękował ustępującym sołtysom oraz wręczył im okolicznościowe grawery. Zmiany na stanowisku sołtysa nastąpiły w czterech sołectwach: Kryszyn – nowy sołtys pan Artur Wasylczuk (ustępujący pani Małgorzata Mielniczuk – 4 lata), Telatyn Kolonia – nowy sołtys pani Beata Kolbus (ustępujący pan Ferdynand Urban – 31 lat), Poturzyn – nowy sołtys pani Elżbieta Sławińska (ustępujący pan Stanisław Kwiecień – 28 lat) i Posadów – nowy sołtys pan Anna Kowalska (ustępujący pan Ireneusz Cioch – 16 lat). Bez zmian pozostało w następujących sołectwach: Nowosiółki – pan Daniel Pawłowski, Marysin – pani Maria Misiuda, Suszów – pani Irena Sawa, Radków – pan Józef Błaszczak, Radków Kolonia – pan Zygmunt Kozub, Wasylów – pan Józef Wawrzusik, Telatyn – pan Ryszard Kargol, Telatyn Kolonia Druga – pan Jan Kusiak, Dutrów – pan Andrzej Staszewski, Franusin – pan Dariusz Sokołowski, Łykoszyn – pani Małgorzata Malinowska, Żulice – pan Janusz Kopczyński, Łachowce – pan Henryk Golik.

 

Urzędujący Sołtysi otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Były wspólne rozmowy a przy kawie i słodyczach czas upłynął miło i sympatycznie.