Dzień Sołtysa w Gminie Telatyn

11 marca w Polsce obchodzony jest dzień Sołtysa. Z tej okazji, 17 marca br w Sali Narad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie okolicznościowe podczas którego Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski spotkał się z sołtysami z Gminy Telatyn. Wydarzenie to było okazją do złożenia życzeń, wręczenia upominków oraz wyrażenia szacunku i wdzięczności za pracę sołtysów na rzecz lokalnej społeczności. Spotkanie to umożliwiło również rozmowę o codziennych sprawach i inicjatywach które są podejmowane w poszczególnych sołectwach. To bardzo ważne, bo to właśnie dzięki takim spotkaniom i rozmowom a przede wszystkim zaangażowaniu sołtysów, gmina może odpowiadać bezpośrednio na potrzeby swoich mieszkańców.

Dziękujemy naszym sołtysom za ich postawę, ich zatroskanie o mieszkańców swoich sołectw oraz aktywną współpracę z Urzędem Gminy Telatyn.