Dożynki Gminno-Parafialne w Telatynie

W niedzielę 5 września w Telatynie odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, które rozpoczęły się uroczystym przejściem korowodu dożynkowego na czele ze Starostami Dożynek Panią Agnieszką Fronc oraz Panem Kazimierzem Kurnikiem. W wydarzeniu tym uczestniczyli mieszkańcy Gminy Telatyn i poszczególnych parafii, delegacje z wieńcami, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście:
Ks. Andrzej Bastrzyk
Ks. Jerzy Rzeszowski,
Ks. Grzegorz Hałas
Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński,
Pan Jakub Koper – Pełnomocnik Ministra Edukacji’
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego pan Robert Bondyra,
Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń, Przewodniczący Rady Powiatu pan Adam Piasecki
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wiesław Cielica,
Radny Powiatu pan Jan Kowalczyk,
Wójt Gminy Rachanie pan Roman Miedziak,
Wójt Gminy Tarnawatka pan Piotr Pasieczny,
Burmistrz Lubyczy Królewskiej pan Marek Łuszczyński
Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim,
Sołtysi na czele z Przewodniczącą Sołtysów Gminy Telatyn panią Małgorzatą Malinowską
pan Mieczysław Szaruga – Sekretarz Gminy Telatyn,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim panią Stanisławę Koper,
Naczelnik Wydziału Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim panią Renatę Wójec,
Kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim panią Beatę Prochowicz-Król,
Pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Lubelskim,
Przedstawiciele Straży Granicznej ppor. Sebastiana Harbuza oraz chor. Sztab. Anna Świder,
Prezes Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pan Feliks Rębacz,
Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik,
Dyrektorzy Szkoły w Telatynie panie: Barbara Wójcik i Agnieszka Dobrowolska,
Wojska Obrony Terytorialnej z 253 kampanii Lekkiej Piechoty wchodzącej w skład 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu,
19 Drużynę Harcerską Modrzewie wraz z opiekunem druhem Henrykiem Szarugą,
Koła Gospodyń Wiejskich,
Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Gminnym Komendantem ZOSP RP Gminy Telatyn Jackiem Nowosadowskim,
Stowarzyszenie Moje Nowosiółki.
Starostowie na ręce Proboszcza Parafii ks. Andrzeja Bastrzyka i Wójta Gminy Telatyn przekazali chleb dożynkowy, wypieczony z tegorocznego zboża i piękne kwiaty. Delegacje z poszczególnych sołectw maszerując w korowodzie prezentowały przyniesione wieńce dożynkowe, podczas prezentacji śpiewano tradycyjne przyśpiewki dożynkowe zaś dzieci prezentowały wierszyki dożynkowe. W czasie mszy św. proboszcz poświęcił chleby i wieńce przygotowane przez 13 sołectw z Gminy Telatyn: Telatyn I, Dutrów, Kryszyn, Łykoszyn, Marysin, Nowosiółki, Wasylów, Poturzyn, Radków, Łachowce, Telatyn, Telatyn II, Wasylów, Żulice. Część oficjalną zakończyły przemówienia Wójta Gminy Telatyn oraz zaproszonych gości. Na zakończenie uroczystości miał miejsce tradycyjny poczęstunek Chlebem dożynkowym oraz ciastem i wypiekami przygotowanymi przez panie z Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich.
Wszystkie wieńce otrzymały równorzędne nagrody ufundowane przez Radę Gminy i Wójta Gminy Telatyn. Dodatkowo Roztoczański Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na czele z Prezesem panem Feliksem Rębaczem nagrodził trzy wieńce dożynkowe:
KGW Telatyn I – I miejsce
Sołectwo Łachowce – II miejsce
KGW Radków – III miejsce.
Po uroczystościach dożynkowych dla uczestników przygotowano wiele atrakcji.
Wystąpiły wszystkie zespoły śpiewacze z Gminy Telatyn: Lawenda, Fermata, Echo Telatyna, zespół LTM Disco oraz zaproszona Kapela Mirecka. Podczas pikniku dożynkowego nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach wydarzenia – były animacje, zjeżdżalnie, makieta ze sprzętem rolniczym, warsztaty garncarstwa. Eksponaty i wystawę tematyczną przygotowało również Stowarzyszenie Moje Nowosiółki, którego członkowie wystąpili w tradycyjnych strojach. Uczestnicy Pikniku mogli również skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Koła Gospodyń oraz tradycyjnej, polskiej grochówki i bigosu. Konkurs dla uczestników przygotowali także reprezentanci Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Lubelskim. Impreza zakończyła się zabawa taneczną z zespołem 4Heven oraz widowiskiem – teatr ognia.
Dzięki inicjatywie KGW Telatyn i KGW Łykoszyn podczas dożynek zorganizowano akcję szczepień oraz prowadzono punkt szczepień przy UG Telatyn.
Wójt Gminy serdecznie dziękuje wszystkim, którzy czynnie włączyli się do organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych – Księdzu Andrzejowi za odprawienie Mszy św. dziękczynnej, Starostom Dożynek, Panu Organiście oraz Weronice Ciećko za oprawę muzyczną podczas mszy św. , ministrantom, Stowarzyszeniu Moje Nowosiółki za przygotowanie stoiska wystawienniczego, Sołtysom i Radnym Gminy Telatyn zaangażowanym w organizację wydarzenia: pani Beacie Kolbus, pani Annie Kowalskiej, pani Elżbiecie Sławińskiej, panu Danielowi Pawłowskiemu, panu Mateuszowi Grabczukowi; Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie poczęstunku dożynkowego, pyszne wypieki oraz wszystkim, tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Święta Plonów.
Dziękujemy również mieszkańcom Gminy Telatyn, którzy pomogli w dekoracji: pani Agnieszce Fronc, pani Teresie Kosidło, pani Janinie Lizak, panu Januszowi Szewc, pani Małgorzacie Kuma, pani Barbarze Oleńczuk, panu Mieczysławowi Łukasik, Panu Kazimierzowi Kurnik, panu Andrzejowi Walczuk, pani Natalii Knap, Pani Jadwidze Mitura.