DODATEK OSŁONOWY

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom w swojej gminie.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Telatynie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022,r, to wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca I do 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, mogą ubiegać się o wsparcie, w  tym przypadku wypła 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnieio 2 grudnia 2022r.

W załączeniu znajduje się, zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się:

  • wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia,
  • materiały informacyjne.

oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie LUW w Lublinie: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/dodatek-os%C5%82onowy-wsparcie-w-ramach-rz%C4%85dowej-tarczy-antyinflacyjnej

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf plakat-dod-oslonowy-1641380222 78 KB 134
pdf wniosekododatekoslonowy-telatyn-1641381272 (1) 1 014 KB 152
pdf ustawa-o-dodatku-oslonowym-1641798211 189 KB 121