Delegacja z Gminy Telatyn uczestniczyła w Seminarium dotyczącym wapnowania gleb

Delegacja z Gminy Telatyn, na czele z Wójtem Gminy panem Dariuszem Kozłowskim i Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim uczestniczyła w seminarium dotyczącym wapnowania gleby zorganizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego przy współpracy z LODR w Tomaszowie Lubelskim, które odbyło się w ZS Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Głównym celem spotkania było doinformowanie rolników w zakresie odkwaszenia gleb i racjonalnego nawożenia w związku z nowymi wymogami Programu Azotanowego. Wiadomości te mają szczególne znaczenie, zwłaszcza że wapnowanie gleb nie tylko pomaga uzyskać lepsze plony ale także pomaga chronić środowisko przed ucieczką nieprzyswojonego azotu z nawozów.
W seminarium, oprócz licznie przybyłych rolników udział wzięli: pan Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, pan Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, pani Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pan Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, pan Dariusz Kozłowski Wiceprezes SSPT i zarazem Wójt Gminy Telatyn, pan Grzegorz Grzywaczewski z-ca prezesa WFOŚiGW w Lublinie, dr Tamara Jadczyszyn z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, pan Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR w Lublinie, pan Waldemar Banach z-ca dyrektora ds. rozwoju i doradztwa LODR w Końskowoli, Piotr Woch dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, pan Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pani Barbara Piskorska Powiatowy Inspektor Sanitarny, pani Ewa Korzeń Kierownik LODR w Tomaszowie Lubelskim, pan Piotr Kielar Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Tomaszowie Lubelskim, pani Monika Pikuła Kierownik KRUS, pani Katarzyna Żurawska z-ca kierownika ARiMR, pan Piotr Kuranc Kierownik biura LIR o/Zamość.

Wszystkich obecnych powitał pan Jarosław Korzeń – Prezes Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego i zarazem Wicestarosta Tomaszowski. Prelegentami seminarium byli: dr Tamara Jadczyszyn z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, pani Magdalena Pałka z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz pan Roman Cisak specjalista ds. produkcji roślinnej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim. Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z zabiegiem wapnowania, szczegółowymi etapami nawożenia gleb, instrukcją pobierania próbek glebowych oraz efektywnym gospodarowaniem nawozami.

Wnioski do pobrania na stronie: https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Kwota dofinansowania:

L.p

Wielkość gospodarstwa

Kwota dofinansowania

1.

0 – 25 ha

300 zł/t

2.

25 – 50 ha

200 zł/t

3.

50 -75 ha

100 zł/t

Dofinansowanie obejmuje:

Zakup wapna:

    1. wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229)

    2. środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Dofinansowanie nie obejmuje:

Kosztu transportu i rozsiewu nawozów wapniowych

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Okres przyjmowania dokumentów o refundacje kosztówod 1 sierpnia br.

Miejsce składania dokumentów – Wojewódzkie Stacje Rolniczo-Chemiczne.

Fot. Powiat tomaszowski