Czerwcowe Badanie Rolne – Informacja

Informujemy Mieszkańców Gminy Telatyn, iż zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Odbędą się one w dniach od 1 do 26 czerwca 2020 roku.

Więcej informacji na temat badań, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów dostępna jest na załączonym plakacie oraz na stronie internetowej GUS:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/