Coś się zaczyna … i coś się kończy. Pożegnanie emerytów

W poniedziałek, 27 lutego br pracownicy Urzędu Gminy Telatyn na czele z Wójtem panem Dariuszem Kozłowskim , Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim i kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panem Mariuszem Sakiem pożegnali swoją koleżankę i swoich kolegów, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę. Wójt Gminy w obecności zgromadzonych pracowników Urzędu Gminy serdecznie podziękował przechodzącym na emeryturę pracownikom, podkreślając ich szczególne zaangażowanie w realizację obowiązków na najwyższym poziomie oraz wkład pracy na zajmowanych stanowiskach. 

Na emeryturę odeszli:

1. Pan Mieczysław Szaruga – Sekretarz Gminy

2. Pan Jan Sławiński -insp. ds rolnictwa, mienia komunalnego i ochrony środowiska.

3. Pani Danuta Palak – wieloletni pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wójt życzył przyszłym emerytom pomyślności i powodzenia w życiu osobistym oraz realizacji dalszych planów. Do życzeń i gratulacji dla  emerytów dołączyły pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu, życząc im wszystkiego co najlepsze.

 Niech w tej dalszej „życiowej podróży ”towarzyszą Wam słowa, mówiące o tym, że „najpiękniejsze jest to, co przed Wami, co Wam przyjdzie dopiero przeżyć”.