Centralna ewidencja emisyjności budynków

Przypominamy o zbliżającym się terminie 30 czerwca 2022r. do którego należy złożyć deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Właściciele nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych posiadających źródła ciepła są zobowiązanie do złożenia deklaracji .

Osoby posiadające profil zaufany bez wychodzenia z domu mogą wypełnić ten obowiązek wchodząc na (https://ceeb.gov.pl) i logując się przez Węzeł Krajowy. . Deklaracje można również pobrać wchodząc na https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklaracje muszą być podpisane przez właściciela / współwłaściciela bądź zarządcę nieruchomości. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Telatyn lub przesłać pocztą na adres Urzędu, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.