Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski podziękował Komendantowi PSP za współprace z Gminą Telatyn