Skuteczne działania przynoszą wymierne korzyści – umowa na remont drogi w Dutrowie już podpisana!!!