Odbyło się szkolenie podstawowe strażaka ratownika dla Ochotniczych Straży Pożarnych