Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rywalizowały w Podhorcach