Budowa kompleksu sportowego w Telatynie

Kwota dofinansowania: 4 491 000,00 PLN
Całkowita wartość: brutto 4 990 000,00 PLN
Zrealizowane zostaną następujące prace: rozbudowa budynku remizo-świetlicy;
budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego dla kompleksu boisk; budowa boiska do koszykówki i siatkówki; budowa boiska do piłki ręcznej; remont trybun; wykonanie bieżni przy boisku do piłki nożnej; ciągi komunikacyjne – utwardzenia w tym chodniki; drogi place; schody zewnętrzne; taras i podjazd dla niepełnosprawnych; oświetlenie terenu; instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kWp; odwodnienie boisk; sieci uzbrojenia terenu: – instalacja elektryczna w tym oświetlenie terenu; monitoring; nagłośnienie

  • przyłącza do budynku zaplecza socjalno-szatniowego: przyłącze kanalizacyjne do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej; przyłącze energetyczne. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.