Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn zrealizowała projekt komputerowy

W ramach współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju oraz realizacją Projektu ,,Sieć na kulturę w podregionie chełmsko- zamojskim”, Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn otrzymała nowy sprzęt komputerowy – 6 laptopów. Podczas realizacji projektu  szkoliła się kadra bibliotekarska oraz były prowadzone zajęcia dla młodzieży szkolnej mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.