Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Telatyn jak również  rolników z powiatu tomaszowskiego Wójt Gminy Telatyn  Dariusz Kozłowski wspólnie ze Stanisławem Bondyrą Kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim zapraszają rolników do skorzystania z bezpłatnego punktu pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie na 2021 rok za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus.

Punkt czynny będzie w kwietniu 2021 roku, w każdy czwartek i piątek, w godzinach od 8.30 do 14.30 w budynku Urzędu Gminy Telatyn.

W przypadku, gdy rolnik nie jest w stanie samodzielnie wypełnić i wysłać wniosku zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy świadczonej przez pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim, która udzielana będzie w w/w punkcie. Od tego roku wnioski o przyznanie płatności obszarowych składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosek Plus. Rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni poniżej 10 ha nie mają już możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian, dlatego tym bardziej zachęcamy do skorzystania z pomocy oferowanej w bezpłatnym punkcie.


Uwaga! Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z zagrożeniem koronawirusem SARS COVID-19 konieczny jest wcześniejszy kontakt z Sekretariatem Urzędu Gminy w Telatynie  tel. 84 66 13 110 celem uzgodnienia wizyty na konkretną godzinę.

Zachęcamy, aby nie czekać ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na koniec terminu i skorzystać z bezpłatnej pomocy już w kwietniu.

Ważne informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 2021 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich mogą być składane wyłącznie poprzez aplikację eWniosekPlus na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. W latach 2018-2020 rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany rok mogli składać oświadczenie, potwierdzające brak zmian w stosunku do poprzedniego roku. Od 2021 roku nie można już złożyć takiego oświadczenia, nie można też złożyć wniosku w wersji papierowej. W związku z powyższym od roku 2021 do rolników nie jest przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Przed wypełnieniem wniosku rolnik powinien przygotować sobie login i hasło dostępowe do aplikacji eWniosekPlus.

Jeżeli rolnik zapomniał hasła lub go nie posiada powinien przygotować sobie:

– numer producenta (login) – jest to 9-cio cyfrowy numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR;

– 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego – chodzi o 8 ostatnich cyfr konta bankowego podanego do ARiMR

– wypłacona kwota – kwota ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w roku 2020.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br. W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do dnia 17 maja 2021 r. Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zapraszamy do skorzystania z oferowanej pomocy