Będzie ryneczek pod chmurką w Telatynie

Gmina Telatyn uplansowała się na 7 miejscu pośród 30 grantobiorców uzyskując 30 tys. zł. w konkursie grantowym ,,Moja mała Ojczyzna – Edycja IV”. Środki finansowe Gmina otrzyma z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach pozyskanych funduszy zostanie zagospodarowany ryneczek przy ulicy Targowej w Telatynie – nazwa zadania ,,Ryneczek pod chmurką”.