Ankieta dotycząca poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego efektów epidemii COVID-19

W imieniu Komisji Europejskiej przekazujemy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19″ zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Ankieta skierowana jest do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

Jak również do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators


Termin przeprowadzenia badania upływa w dniu 30 listopada 2020 roku.