5 tys zł. dofinansowania dla OSP!!!

Na zaproszenie bryg. Andrzeja Mandziuka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, w poniedziałek, 26 sierpnia br w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim odbyła się robocza odprawa jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Gminę Telatyn reprezentował pracownik Urzędu Gminy pan Bartłomiej Grądz, Gminny Komendant ZOSP RP Gminy Telatyn pan Jacek Nowosadowski oraz przedstawiciele poszczególnych Jednostek OSP z terenu Gminy – pan Janusz Szewc (OSP Telatyn I), pan Stanisław Adamczuk (OSP Telatyn II), pani Barbara Wójcik, Bogusław Wójcik i pan Jerzy Sobuś (OSP Wasylów), pan Jerzy Korga (OSP Posadów), pan Jan Szczerba i Henryk Golik (OSP Łachowce), pan Roman Sławiński (OSP Żulice), pan Zenon Pryciuk (OSP Dutrów), pan Sylwester Palak (OSP Radków), pan Jacek Gala i pan Michał Jonak (OSP Nowosiółki) oraz pan Stanisław Kwiecień i pan Wojciech Kwiecień (OSP Poturzyn). W spotkaniu uczestniczył a także prowadził Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Starosta tomaszowski pan Henryk Karwan i z-ca komendanta Powiatowego Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartecki. Na spotkaniu została omówiona zmiana ustawy o OSP, dzięki której każda jednostka otrzyma finansowe wsparcie w wysokości 5 000 zł. W tym roku na dofinansowanie OSP zostało przeznaczonych 82 mln zł. W Gminie Telatyn uposażonych jest 11 jednostek OSP, które mogą wnioskować o dofinansowanie.

Fot. KPPSP w Tomaszowie Lubelskim