Informacja

Informacja na temat wyników otwartego konkursu ofert na zadania w sferze wspierania działań w zakresie kultury; rodzaj realizowanego zadania: „Propagowanie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –…