Polityka senioralna EFS+

Gmina Telatyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie realizuje projekt pn. „Polityka senioralna EFS+”, Nr: FELU.08.05-IZ.00-0001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU.08.05 Działanie w celu zwiększenia równego…