INFORMACJA

Informujemy, że Urząd Gminy Telatyn prowadzi sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach do końca kwietnia 2023r. Osoby, które złożyły wniosek na zakup węgla proszone są o pilny kontakt z Urzędem Gminy…

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, zakupem urządzeń do gospodarki ściekowej i zagospodarowania terenu w Telatynie

Kwota dofinansowania: 7 790 000,00 PLNCałkowita wartość brutto: 8 657 970,00 PLNZadanie obejmuje wykonanie „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, zakupem urządzeń do gospodarki ściekowej i zagospodarowania…