Zaproszenie do udziału w konkursie

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego zaprasza klasy szkół podstawowych z terenu powiatu tomaszowskiego do udziału w konkursie „Potrawy z mojego ogródka”. Konkurs polega na przedstawieniu 5 zdjęć obrazujących ekologiczną hodowlę warzyw…