Informacja

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze informuję, że jest zainteresowany zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Telatyn o zbliżającymsię terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego wcenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 lutego do 28 lutego…