INFORMACJA

Urząd Gminy w Telatynie informuje, że z dniem 01.02.2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/234/2022, oraz XXIX/233/2022 Rady Gminy Telatyn opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób…