Podziękowanie

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy serdecznie dziękują za wszystkie przesłane życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, otrzymane piękne stroiki świąteczne oraz wszelką okazywaną życzliwość. Życzymy Państwu…