Szkolny Festyn Zdrowia

Promowanie idei zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży to główne założenie Festynu Zdrowia, który odbył się 19.05.2019 roku w Szkole Podstawowej w Telatynie. Dopisała zarówno wspaniała…

ZAPISY NA KOLONIE LETNIE 2019!

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie…

Informacja

Szanowni Mieszkańcy W 2019 roku Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej…