Spotkanie w Żulicach

10 marca br w Żulicach mieszkańcy Gminy Telatyn spotkali się Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem, Posłem na Sejm RP Tomaszem Zielińskim, Starostą Tomaszowskim Henrykiem Karwanem oraz Krzysztofem Gałaszkiewiczem Dyrektorem Lubelskiego Oddziału…