KGW w Gminie Telatyn.

Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn – aktywnie działamy, ogromny potencjał mamy!!! Aktualnie na terenie Gminy Telatyn istnieje 15 Kół Gospodyń Wiejskich. Skupiają one ponad 170 aktywnych kobiet, które perfekcyjnie łączą…