1 sierpnia – Pamiętamy!!!

W tym szczególnym dniu pamiętajmy o tych, którzy 76 lat temu oddali życie za to, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce!!!

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Do walki stanęło około 50 tys. słabo uzbrojonych powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości innych organizacji podziemnych. Trudności w dotarciu do zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali zaledwie 40% skromnych zasobów broni i amunicji. W praktyce oznaczało to, że uzbrojony był co 10 Powstaniec. Przeciwko nim stanęło około 50.000 niemieckich żołnierzy, żandarmów, policjantów, którzy dysponowali miażdżącą przewagą uzbrojenia – czołgi, samoloty, pociągi pancerne, artylerię, miotacze min, dużą ilość broni maszynowej. Po zaciekłych walkach w poszczególnych dzielnicach stolicy, miażdżąca przewaga wroga spowodowała, że 2 października podpisano akt kapitulacji. Przewidziane na kilka dni Powstanie trwało w rezultacie 63 dni będąc największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie a stamtąd 150.000 do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych. Po upadku Powstania na osobisty rozkaz Hitlera przez 3 miesiące opustoszałe miasto było rabowane oraz systematycznie burzone, niszczone i palone dom po domu przez Niemców. W dzielnicach objętych Powstaniem uległo zniszczeniu około 85% budynków.