• a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
Text size

Strażacy z Gminy Telatyn podsumowali 2017 rok

dsc 14033 lutego br zakończyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, jakie miały miejsce w poszczególnych Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Telatyn. Podczas odbywających się zebrań dokonano oceny działalności za okres minionej kadencji, przyjęto plany na 2017 rok oraz dokonano wyboru zarządów OSP i komisji rewizyjnych. Zgłoszono również wnioski i potrzeby, które są niezbędne dla właściwego finkcjonowania OSP.

 

Swoistego rodzaju podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożatnej Gminy Telatyn miało miejsce 10 lutego 2018 roku podczas Plenarnego Posiedzenie Oddziału Gminnego Zwiazku Ochotniczych Straży Pożatnych w Telatynie, podczas którego dokonano wszechstronnej oceny statutowej działalności, stanu realizacji własnych uchwał oraz władz wyższych związku. Oceniono również osiągnięcia i i braki, które udało się podkreslić i wyłonić podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 11 działajacych aktywnie Jednostkach OSP. Analizujac działania OSP Gminy Telatyn w przeciągu 2017 roku należy zaznaczyć, iż w przeciągu tego okresu czasu jednostka OSP Telatyn I uczestniczyła 38 razy w akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 10 razy oraz likwidacji miejscowych zagrożeń 28 razy. Wyjazdy poza teren gminy 4 razy. Jednostka OSP Nowosiółki uczestniczyła 9 razy w akcjach ratowniczych w tym gaszenie pożarów 4, likwidacji miejscowych zagrożeń 5 razy. Zanotowano 1 alarm fałszywy. OSP Telatyn II uczestniczyła w 1 zdarzeniu losowym, natomiast OSP Radków w 3 takich zdarzeniach.

 

dsc 1398 dsc 1399

Szkolenia w 2017 roku odbyły dwie Jednostki - OSP Nowosiółki: ratownictwa technicznego (dowódców) - 3, ratownika medycznego - 3, strażaka ratownika - 3 oraz OSP Telatyn I: strażaka ratownika - 4.
W 2017 roku Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze odbyły się w miejscowości Poturzyn, których organizatorem była Jednostka OSP Poturzyn wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego. W Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych uczestniczyły Jednostki OSP Poturzyn i OSP Telatyn II. Jeżeli chodzi o Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to z terenu gminy nie wystawiono drużyn.
W dniu 30 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Telatyn, jednostką OSP Nowosiółki i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. w sprawie włączenia jednostki OSP Nowosiółki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
W Zebraniu Plenarnym uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. bryg. Andrzej Mandziuk, Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jan Kowalczyk, Przewodniczacy Rady Gminy Telatyn pan Dariusz Skwarek, członkowie Zarzadu oddziału gminnego oraz prezesi i naczelnicy poszczególnych jednostek OSP. Na Przewodniczacego obrad wybrano Sekretarza Urzędu Gminy Telatyn pana Mieczysława Szarugę, natomiast na Sekretarza pana Ryszarda Misiudę. Sprawozdanie z działalności Zarzadu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie za 2017 rok przedstawił druh Andrzej Wielosz:
,,Ochotnicze Straże Pożarne, jako stowarzyszenie użytku publicznego, statutową działalność opierają o społeczne zaangażowanie swoich członków. W swojej tradycji i założeniach statutowych powołane są do niesienia pomocy w różnych zagrożeniach. Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń losowych to podstawowe zadania OSP. Strażacy biorą również czynny udział w rozwijaniu działalności kulturalno-oświatowej, angażując się w prace samorządu wiejskiego i gminnego.
Na terenie gminy Telatyn działalność prowadzi 11 jednostek OSP, w tym 2 typu „S” i 7 typu „M” , 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Poturzynie i w Telatynie oraz trzy Drużyny Kobiece tj w Nowosiółkach , Wasylowie i Poturzynie. Organizacja skupia aktualnie 260 członków czynnych, 9 honorowych, 39 kobiet, które zostały przyjęte w szeregi OSP w Nowosiółkach , Wasylowie,Żulicach i Radkowie oraz 20 członków MDP w Poturzynie i Telatynie. (...) Podczas kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP nastąpiła zmiana w zarządzie OSP Radków. Z funkcji Prezesa zrezygnował druh Kozub Andrzej a nowym Prezesem został wybrany druh Serba Grzegorz.

dsc 1400 dsc 1401

Na wyposażeniu Jednostki OSP Gminy Telatyn posiadaj trzy samochody pożarnicze – średni samochód ratowniczo gaśniczy Man TGM, samochód specjalny pożarniczy Ford Transit. Samochody te są na wyposażeniu Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Telatyn I. Samochód Star 266, jest na wyposażeniu OSP Nowosiółki. Ponadto Jednostka OSP Poturzyn posiada na wyposażeniu lekki samochód marki Lublin natomiast OSP Wasylów lekki samochód marki Żuk, który został zakupiony ze składek mieszkańców oraz pomocy Wójta Gminy Telatyn Elzbiety Stąsiek - Witkowskiej. Jednostki typu „M” wyposażone są w motopompy PO5 i PO3 oraz sprzęt towarzyszący. W 2018 roku jednostki OSP w Wasylowie i Żulicach we własnym zakresie wyremontowały motopompy.

Na posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego Związku dokonano podsumowania kampanii z zebrań sprawozdawczych, przeprowadzono analizę sytuacji pożarowej na terenie gminy, zaplanowano przygotowanie i realizacja zebrań w jednostkach OSP, poruszono tematy dotyczące: opiniowania wniosków o odznaczenia i rozwoju szeregów OSP, dokonano oceny sytuacji operacyjnego przygotowania jednostek OSP do działań gaśniczych, omówiono udział w zawodach sportowo-pożarniczych i zakup sprzętu i umundurowania.
W samorządzie gminnym jest 5 członków OSP a 10 pełni funkcje sołtysów wsi. Druhowie ci interesują się sprawami pożarnictwa i poruszają problemy nurtujące strażaków ochotników na sesjach Rady Gminy i zebraniach wiejskich.
Na terenie gminy Telatyn jednostki OSP posiadają dobre zaplecze lokalowe , pozwalające na prowadzenie działalności statutowej. Każdego roku z budżetu gminy są przeznaczane odpowiednie środki finansowe na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej, remonty, modernizacje strażnic oraz zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego. (...)
Sprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego indywidualnych gospodarstw rolnych były propagowane podczas zebrań sprawozdawczych oraz na spotkaniach z młodzieżą szkolną podczas turniejów z wiedzy pożarniczej organizowanych każdego roku. W turniejach uczestniczą przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy. Współpraca z jednostkami oświatowymi w tej dziedzinie układa się bardzo dobrze. Obserwuje się duże zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką przeciwpożarową i wzrastającą liczbą uczestników eliminacji szkolnych i finału gminnego.
W uznaniu zasług strażaków rokrocznie przyznawane są odznaczenia, które stanowią docenienie zaangażowania działaczy strażackich w gminie, podziękowanie i szacunek za pracę i czas poświęcony swoim jednostkom i miejscowości . W 2017 roku nadano odznaczenia druhom i druhnom:
2 Złote Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa: Jan Kusiak, Szczepan Kozłowski
3 Srebrne Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa: Józef Drążek, Andrzej Kwiecień, Andrzej Rybak
6 Brązowych Medali Za Zasługi dla Pożarnictwa: Adrian Kopaczyński, Jacek Leszczuk, Jan Palejewski, Stanisław Procnal, Grzegorz Rycko, Radosław Radomski
14 Odznak „Strażak Wzorowy”: Sylwia Pawłowska, Paweł Bednarski, Łukasz Sobuś, Andrzej Beń, Mateusz Gawęda, Rafał Sahajko, Konrad Dziedzic, Krzysztof Kalisz, Radosław Piskor, Bartłomiej Grądz, Przemysław Korga, Słwomir Kopytko, Przemysław Świder, Mateusz Pawelec.
,,Działanie straży nie jest zamknięte samo w sobie i ogranicza się do zawodów, ćwiczeń, akcji gaśniczych i czynów społecznych. Strażacy są widoczni w ważnych uroczystościach gminnych, powiatowych i kościelnych. Szereg druhów to działacze społeczni lokalnego środowiska - są radnymi, sołtysami i członkami Rad Sołeckich. Przeważającą część stanowią rolnicy, młodzież i członkowie organizacji działających na terenie gminy, którzy szerokim frontem uczestniczą w życiu społecznym lokalnych środowisk Gminy Telatyn".

Urząd Gminy Telatyn

ul. Fryderyka Chopina 10
22-652 Telatyn
NIP 921-13-72-720
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 84 66 13 110

 

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Telatyn na rok 2018

logo

album 0001

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2018
Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Nieodpłatna Pomoc Prawna

bpp cr

bip.gif

mar.png

tl.gif

d.jpg

m.jpg

Licznik odwiedzin

Dzisiaj36
Wczoraj69
Tydzień36
Miesiąc2085
Wszystkie448891