OGŁOSZENIE

  • Drukuj

 

Urząd Gminy Telatyn

Informuje o możliwości zgłaszania przez rolników oświadczeń w sprawie poniesionych strat w uprawach w związku z występującą na terenie gminy TELATYN suszą.

 

Oświadczenie zawierające dane gospodarstwa, rodzaj uprawy i szacunkową wielkość poniesionych strat prosimy składać w terminie do końca miesiąca września 2015 roku do UG TELATYN w pokoju nr 10 lub w sekretariacie tel. 84 6613110. Do oświadczenia należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2015.

DRUKI OŚWIADCZEŃ  DOSTĘPNE NA STRONIE GMINY, W URZĘDZIE GMINY

ORAZ U SOŁTYSÓW.