KGW w Gminie Telatyn


Obecnie do poszczgólnych Kół Gospodyń Wiejskich należy ok. 100 pań skupionych w 10 kołach, aktywnie działających i współpracujących z Gminą Telatyn. Spotkanie Przewodniczącą Zarządu KGW Gminy Telatyn jest pani Alicja Osuch.

Wykaz KGW i imiona i nazwiska Przewodniczących poszczególnych KGW:
KGW Kryszyn – Małgorzata Mielniczuk
KGW Wasylów – Alicja Beń
KGW Telatyn II – Agnieszka Fronc
KGW Poturzyn – Urszula Kwiecień
KGW Radków – Alina Matwiejszyn
KGW Żulice – Maria Międlarz
KGW Łykoszyn – Teresa Romańczuk
KGW Telatyn – Alicja Osuch
KGW Nowosiółki – Iwona Żołnierzów
KGW Dutrów – Alicja Pryciuk

Panie aktywnie uczestniczą w świętach i wydarzeniach lokalnych , prowadzą warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, organizują imprezy lokalne w swoich miejscowościach, uczestniczą w różnych spotkaniach oraz wspierają swą pomocą kulinarną imprezy organizowane na terenie Gminy.