Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn w 2018r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 2772,00 zł. ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dzięki pozyskanym środkom biblioteka wzbogaciła księgozbiór o 185 książek dla dzieci i młodzieży oraz czytelników dorosłych. Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik zaprasza wszystkich czytelników do korzystania z nowości wydawniczych.

Podziel się tym: