W dniach od 27 września do 1 października br na terenie gminy Telatyn: w Łykoszynie, Telatynie II oraz w Nowosiółkach odbyły się spotkania podczas których zostały omówione zasady przystapienia do rządowego programu ,,Czyste Powietrze", dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. W spotkaniu tym uczestniczyli mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Informacji nt. programu oraz możliwości skorzystania z dofinansowania udzielali: Wójt Gminy Telatyn pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga oraz pracownik Urzędu ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pan Jan Sławiński. Po omówieniu zasad korzystania przez mieszkańców z programu, pani Wójt poinformowała, że pracownicy Urzędu Gminy będą udzielać informacji dotyczącej rządowego programu ,,Czyste Powietrze".

Podziel się tym: