ZIMUJĄCE BOCIANY

Zdecydowana większość polskich bocianów odlatuje jesienią na zimowiska w Afryce. Z roku na rok wzrasta jednak liczba osobników podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju.Zimowanie bocianów w Polsce Co roku zdarzają się…

MOBILNI NA RYNKU PRACY

Dokumenty do pobrania – Fundacja “ECO” Dokumenty do pobrania Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie następujących dokumentów zgłoszeniowych: Formularz zgłoszeniowy Formularz…

KGW w Gminie Telatyn

Obecnie do poszczgólnych Kół Gospodyń Wiejskich należy ok. 100 pań skupionych w 10 kołach, aktywnie działających i współpracujących z Gminą Telatyn. Spotkanie Przewodniczącą Zarządu KGW Gminy Telatyn jest pani Alicja…