KGW w Gminie Telatyn

Obecnie do poszczgólnych Kół Gospodyń Wiejskich należy ok. 100 pań skupionych w 10 kołach, aktywnie działających i współpracujących z Gminą Telatyn. Spotkanie Przewodniczącą Zarządu KGW Gminy Telatyn jest pani Alicja…