DODATEK OSŁONOWY

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2…

Podziękowanie

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy serdecznie dziękują za wszystkie przesłane życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, otrzymane piękne stroiki świąteczne oraz wszelką okazywaną życzliwość. Życzymy Państwu…